Hoe verwarmt u uw huis?

Verwarmingsinstallatie

Het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven.

  • Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
  • Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, …) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
  • De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.

11 jaar ervaring in de sector.

Boek Nu

Een Onderhoud!

Ben je in het bezit van een gasketel en gebruik je deze als centrale verwarming? Dan ben je wettelijk verplicht een tweejaarlijks onderhoud te laten plegen. De overheid heeft hiervoor een aantal spelregels opgesteld.

  • Je bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor het laten verrichten van regelmatig onderhoud aan de gasketel. Dit onderhoud moet wettelijk gezien één keer in de twee jaar gebeuren door een erkend technicus gasvormige brandstof.
  • De technicus maakt na de onderhoudswerkzaamheden een ‘reinigings- en verbrandingsattest’ op. Dit document moet voorzien zijn van de naam van de technicus, zijn handtekening en het erkenningsnummer.
  • Het attest moet je bewaren. Indien je huurder bent, dan moet je een kopie van het attest overhandigen aan de huiseigenaar.

Ben je in het bezit van een mazoutketel en gebruik je deze als centrale verwarming? Dan ben je wettelijk verplicht een tweejaarlijks onderhoud te laten plegen. De overheid heeft hiervoor een aantal spelregels opgesteld.

  • Je bent als gebruiker zelf verantwoordelijk voor het laten verrichten van regelmatig onderhoud aan de gasketel. Dit onderhoud moet wettelijk gezien één keer per jaar gebeuren door een erkend technicus vloeibare brandstof.
  • De technicus maakt na de onderhoudswerkzaamheden een ‘reinigings- en verbrandingsattest’ op. Dit document moet voorzien zijn van de naam van de technicus, zijn handtekening en het erkenningsnummer.
  • Het attest moet je bewaren. Indien je huurder bent, dan moet je een kopie van het attest overhandigen aan de huiseigenaar.
Stefaan Vyncke is een RESCERT gecertificeerd installateur
VVC Technics is een gecertificeerd Cerga gasinstallateur
VVC Technics is Cedicol gecertificeerd
Kom Langs
Industrieweg 170, 9030 Mariakerke (Gent)
Mail Ons
info@vvc-technics.be
Bel Ons
09 325 02 39